Nieuws

14
mrt

Weinig problemen voor bestuur tijdens jaarlijkse ALV

Het jaar 2022 zag de club toch wel een beetje met angst en beven tegemoet. Achteraf hadden we nog twee maanden waarin we te maken hadden met Coronamaatregelen en daarna niet meer. Vooral op financieel gebied heeft ons dat een beetje gered. De penningmeester kon een klein positief resultaat melden met het vooruitzicht dat het alleen maar beter kan gaan. Een aantal verhuurdagen met boulen en een hapje en drankje staan alweer op het programma.

Voordat de vergadering echt kon beginnen werd nog even stil gestaan bij het overlijden van drie clubleden. Er waren 29 leden aanwezig en 10 leden hadden een machtiging afgegeven. Dus 12 leden hebben niet de moeite genomen zich af te melden. Met 51 leden in totaal hebben we een club waar veel leden regelmatig komen spelen en naast het boulen ook iets anders voor de club doen. Daarom werden drie verslagen gepresenteerd waaruit blijkt dat we het afgelopen jaar zeer druk zijn geweest.

De onderhoudscommissie heeft een hoop op kunnen pakken, maar ook dit jaar staat er nog wel het een en ander op stapel. De barcommisie heeft goed gedraaid. De barleden onderling weten tot nu toe de gaten goed op te vangen. Ook is gebleken dat het pinnen via het Sumup apparaat behoorlijk is ingeburgerd. Het pinnen is met maar liefst 75% gestegen. Dat maakt het voor de penningmeester wel lastiger om in te schatten welk bedrag van een clubavond komt en hoeveel een (club)toernooi heeft opgebracht. De wedstrijdcommissie heeft een opsomming gemaakt van resultaten op toernooien. Boul’Animo spreekt best een aardig woordje mee, zowel binnen district oost als landelijk.

Voor alle drie de commissies geldt dat zij graag extra leden verwelkomen om zaken op te kunnen pakken. Er wordt nog steeds te veel door dezelfde mensen gedaan.

Het bestuur heeft het in 2022 erg druk gehad met de AVG regeling die onder andere de privacy van gegevens regelt en de WBTR die de aansprakelijkheid van het bestuur regelt. Daarom was het zeer noodzakelijk ons huishoudelijk reglement, dat nog gemaakt is tijdens de oprichting, aan te passen naar de huidige tijd. Daarmee zijn we qua regelgeving weer helemaal up to date.

Dit jaar ook een unieke gebeurtenis want de hele kascontrolecommissie inclusief het reservelid konden niet aanwezig zijn. Zij hadden uiteraard wel heel nauwkeurig de cijfers gecontroleerd en hadden hiervoor een verslagje opgesteld dat werd voorgelezen door de secretaris. Kees Tabink heeft zijn rol nu vervuld en Jan Kamp en Mart van Tol zijn nu de kascontrolecommissie. John Bonenberg neemt de reserverol op zich.

Wat de financiën en begroting betreft kwamen er weinig vragen. Wel drukte de penningmeester de club op het hart dat we voorzichtig moeten zijn met het gebruik van de kachels. De begroting voor 2023 kende dan ook weinig verrassingen.

Dan eindelijk tijd voor leukere zaken. Zoals elk jaar werd ook op deze vergadering de prijzen uitgereikt voor het Overallkampioenschap. Sabine Diks was het meest constant met vlak daarachter Theo van der Meer. Daar weer vlak achter twee mensen die gedeelde derde werden. Nettie Lensink en Overallkampioen 2021 Bart Kouveld. Helaas is Bart geen lid meer maar krijgt uiteraard nog zijn prijs.

Overallkampioen 2022 Sabine Diks

Nummer twee Overall Theo van der Meer

Gedeelde derde Overall Nettie Lensink

Johnny Saalmink stopt als bestuurder namens de wedstrijdcommissie en bedankte iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen. Niet dat Johnny niets meer zal doen want tijdens de rondvraag wierp hij samen Jeroen van der Mei zich alweer op om wat trainingen te gaan geven. Mike Straatmans had zich aangemeld als bestuurslid wedstrijdzaken en was de enige kandidaat en werd unaniem verkozen.

Johnny Saalmink gestopt als bestuurslid wedstrijdzaken

Tenslotte uiteraard weer veel vragen tijdens de rondvraag waarvan een aantal vragen ook eerder gesteld hadden kunnen worden aan het bestuur. Vragen waarvan je niet hoeft te wachten tot de ALV. Omdat we weer wat nieuwe leden hebben kwam opnieuw de vraag of er geen training of lessen gegeven konden worden. Dit wordt zoals gezegd opgepakt. Het is heel leuk dat er steeds meer leden naar allerlei toernooien gaan in de regio. Voorgesteld is elkaar wat meer op de hoogte te houden van wie waar naartoe gaat via de clubapp.

Over de clubapp gesproken heeft het bestuur gevraagd of er geen behoefte is aan een officiële app voor belangrijke mededelingen waar dan alleen bestuursleden iets in kunnen zetten. Hier werd in eerste instantie niet afkeurend op gereageerd. Wel blijft uiteraard de nieuwsbrief gewoon bestaan. Ook een oproep of iemand de Lief en Leed weer actief wil opstarten.

Al met al toch weer een vruchtbare en nuttige vergadering waardoor best wel wat mensen bleven hangen om samen met het bestuur nog even een drankje te doen.

Mike Straatmans heeft plaatsgenomen achter de bestuurstafel