Nieuws

15
mrt

Uitgestelde huldigingen

Tijdens de afgelopen ALV hadden we nog wat huldigingen uitstaan. Leden die niet aanwezig waren maar nog wel recht hadden om even kort in het zonnetje gezet te worden.

Zo konden we voor het Overall kampioenschap van de vier prijswinnaars er maar één uitreiken. Op maandagavond 14 maart was Evert van den Enk wel aanwezig en krijg zijn prijs als gedeelde 3de. Hij eindigde gelijk met Sabine Diks die wel op de ALV aanwezig was.

Evert kreeg de prijs uit handen van oud bestuurslid Willy Demmink

Later op de avond konden we ook nog een tegeltje uitreiken voor het 25 jarig lidmaatschap van John Hartjes. Hij is er al nagenoeg vanaf het begin bij. Helaas moest hij een aantal jaren geleden zijn lidmaatschap tijdelijk stop zetten vanwege zijn gezondheid maar alles bij elkaar opgeteld kwam hij ruim over de 25 jaar lidmaatschap. Hij kon er dit keer niet bij zijn op de ALV omdat hij op die dag op de kop af 65 jaar getrouwd was, ook een enorme prestatie.

Uit handen van voorzitter Janneau van Wissem mocht hij ook een mooi tegeltje in ontvangst nemen.

Voorzitter Janneau reikt het 25 jarig lidmaatschapstegeltje uit aan John Hartjes