Bestuur

Bestuur van Boul' Animo

Het bestuur van Boul’ Animo bestaat uit vijf personen die gekozen zijn tijdens de algemene ledenvergadering. Conform de verenigingsstatuten legt het bestuur eenmaal per jaar, tijdens de algemene ledenvergadering, verantwoording af aan de leden.

Om alle taken binnen de vereniging goed uit te kunnen voeren, wordt het bestuur ondersteund door commissies.

Hieronder vindt u de bestuursleden en hun functie.

Frits
Alferink
Voorzitter

Bert
Brinkman
Secretaris

Peter
Hietbrink
Penningmeester

Johnny
Saalmink
Wedstrijdzaken

Jeroen
van der Mei
Bestuurslid

Willy
Demmink
Bestuurslid