Nieuws

8
mrt

ALV 2022 goed verlopen

Eindelijk weer gewoon begin maart en ook nog eens gewoon in onze eigen kantine, de ALV, editie 2022 over verenigingsjaar 2021. Een jaar waarin we opnieuw vele maanden gesloten waren, een halve competitie NPC konden afwerken maar er was desondanks genoeg om te bespreken.

Zo was het voor het eerst dat Janneau van Wissem de ALV van begin tot einde kon leiden. Door middel van een PowerPoint loodste hij de vergadering langs vooral de bekende agendapunten en uiteindelijk de rondvraag.

Belangrijkste agendapunt was uiteindelijk het voorstel van het bestuur om tot een contributieverhoging te komen. Een aantal jaar geleden nog voordat de hal gebouwd werd hadden we al eens een contributieverhoging doorgevoerd en nu was dat weer noodzakelijk. Vooral vanwege de onzekere tijd waarin we ons bevinden. Het bestuur was dan ook positief verrast dat de vergadering vroeg of we dan ook niet eens moesten kijken naar de barprijzen. Of die niet te laag waren? Het bestuur heeft van de vereniging het mandaat gekregen om te doen wat er voor wat betreft de barprijzen gedaan moet worden.

Het financieel verslag was weer goedgekeurd en ook de begroting voor het komende jaar. Een voorzichtige begroting omdat we nou eenmaal in een onzekere tijd leven.

Ook was er nog reden voor leuk nieuws. Zo konden de prijswinnaars van het Overall kampioenschap gehuldigd worden. Bart Kouveld werd eerste, Mourad tweede. Zij waren beide niet aanwezig maar krijgen hun prijs op een later moment. Dit keer hadden we maar liefst twee leden op de derde plaats. Evert van den Enk en Sabine Diks. Alleen Sabine was aanwezig en kreeg de prijs uit handen van Janneau.

Ook werd het weer eens tijd om de traditie op te pakken om leden die al heel lang onafgebroken lid zijn een tegeltje namens de club aan te bieden. Van alle gegadigden waren alleen Cor Nootenboom, Ans Nootenboom en Arend Stemerding aanwezig. Anderen krijgen hun tegeltje op een later moment.

Tenslotte hadden twee bestuursleden aangegeven te willen stoppen met hun bestuursfunctie. Zowel Theo van der Meer (secretaris) als Willy Demmink (algemeen bestuurslid) hadden aangegeven niet verder te willen. Zij kregen uit handen van de voorzitter een kleine blijk van waardering voor al hun werk en inzet. Evengoed gaan beide niet verloren voor de club want ze blijven achter de schermen nog genoeg doen voor de club maar dan niet meer in een bestuursfunctie.

Gelukkig waren er twee leden bereid om dit gat weer op te vullen. Nettie Lensink is gekozen en was eerder al eens voorzitter van de club. Tegenwoordig is zij erg actief binnen de barcommissie. Harry Jansen was de andere kandidaat en coördineert de onderhoudsploeg. Daarmee hebben we in ieder geval het komende jaar weer een mooi uitgebalanceerd bestuur team.

Na afloop was er weer traditioneel gelegenheid tot het nemen van een drankje namens het bestuur.